KB van 29-12-2006: Verzamelerkenningen, vergunningen en het vernietigen van wapens.

29 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie en van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens

Dit Koninklijk besluit handelt over volgende zaken:

HOOFDSTUK I. - Erkenning met het oog op de uitoefening van de activiteiten bedoeld in artikel 6 van de Wapenwet
HOOFDSTUK II. - Vergunningen tot het voorhanden hebben van vuurwapens (artikel 11 van de Wapenwet)
HOOFDSTUK III. - Verwerven en voorhanden hebben van wapens overeenkomstig artikel 12 van de Wapenwet
HOOFDSTUK IV. - Het vernietigen van wapens (artikel 35, 5° van de Wapenwet)
HOOFDSTUK V. – Wijzigingsbepalingen
HOOFDSTUK VI. - Tijdelijke en overgangsbepalingen
HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen

Haut de la page